Truyện Supernatural
Thể hiện những sức mạnh đáng kinh ngạc và không thể giải thích được, chúng thường đi kèm với những sự kiện trái ngược hoặc thách thức với những định luật vật lý
Player
17 giờ trước

Player

Uzumaki Boruto
17 giờ trước

Uzumaki Boruto

The Dead King
1 ngày trước

The Dead King